Odpovědná osoba:

                  MUDr. Tomáš Kovanda

Pracoviště:

                  IC klinika s.r.o.  – www.icklinika.cz

Bolesti, omezený pohyb, otoky a projevy nestability kloubu jsou obtíže vzniklé úrazovým nebo neúrazovým mechanismem, které Vás přivedly k lékaři, na jehož doporučení máte absolvovat artroskopické vyšetření. To má objasnit původ Vašich obtíží, zjistit rozsah poškození kloubu a tím umožnit jeho léčení podle dostupných léčebných metod. Operační zákroky proveditelné při artroskopii budou provedeny při operaci a tím zrychlí a zlepší léčebný postup.

Operační postup

Operace se provádí v celkové anestezii. Poloha pacienta je na zádech, někdy za mírného tahu na operovanou končetinu. Z jednoho nebo několika asi 1 cm velkých otvorů se do kloubu zavede artroskop – optický přístroj obsahující digitální kameru, která přenáší obraz kloubu na monitor. Artroskopem postupně vyšetříme celý prostor kloubu a tím získáme informace o jeho poškození. Dalšími vstupy lze do kloubu zavést speciální nástroje zkonstruované k tomuto typu operace, kterými provádíme operační výkony v kloubu. Pro lepší přehled v kloubu se operace provádí v tzv. bezkrevnosti. Na stehno operované končetiny se umístí pneumatická manžeta, která je po dobu operace naplněna stlačeným vzduchem. Tím se sníží prokrvení končetiny a zabrání krvácení do kloubu. Operace podle náročnosti trvá 20–60 minut. Podle nálezu provádíme čištění kloubu, v indikovaných případech je možno upravit přední hranu bérce či adekvátní část kosti hlezenné. Případná volná kloubní tělíska – myšky vytahujeme. V některých případech je nutné po změny polohy pacienta na břicho do hlezna vstoupit i zadním přístupem k ošetření zadních struktur.

Zvláštní okolnosti, které nastanou během operace, mohou vést k rozšíření operačního zákroku nebo změně operačního postupu, prosíme Vás o souhlas i s touto, zřídka se vyskytující možností. Pokud bychom museli postupovat jen v původním rozsahu operace, mohlo by to pro Vás znamenat i zátěž dalšího operačního zákroku.

Pooperační průběh

Většinou pooperačně volíme odlehčení o berlích, délka a stupeň zátěže se liší podle provedeného artroskopického výkonu, obvykle je odlehčení v rozmezí 2 až 6 týdnů. O nálezu a případných následcích do budoucna budete informováni ošetřujícím lékařem. Z preventivních opatření, je dle potřeby volena prevence hluboké žilní flebotrombózy obvykle podáváním nízkomolekulárního heparinu. Dále je doporučováno cvičení a bandážování, o kterém budete poučeni.

Jiné možnosti léčby

Zavedení artroskopie přineslo výrazné zlepšení výsledků léčby a zkrácení doby léčení poškozených kloubů. Poškození kloubů tohoto typu lze léčit i otevřeným způsobem operace – artrotomie bez použití artroskopu. Přehled v kloubu však není tak dobrý, zásah do kloubu je podstatně agresivnější, a proto pooperační průběh bývá u tohoto typu operace komplikovanější. Kloubní potíže lze léčit i bez operační léčby konzervativně – užívání léků (proti bolesti, s protizánětlivým účinkem, uvolňující svalové napětí), obstřiky postiženého kloubu, rehabilitační terapie včetně různých procedur (laser, magnetoterapie, ultrazvuk). Podle zkušeností zde další poškození a změny v kloubu probíhají mnohem rychleji než v případě operační léčby. Výsledkem tohoto procesu může být poškození kloubu takového stupně, že jediným možným řešením je potom náhrada kloubní nebo jeho operační znehybnění, které odstraní bolest v kloubu.

Video

www.youtube.com/watch?v=vjAbc_zpk-o