V prosinci 2021 naše zařízení zakoupilo nový kombinovaný přístroj pro fyzioterapii PhysioGo 500l. Tento kombinovaný přístroj umožňuje elektroléčebnou, laserovou a magnetoterapeutickou léčbu různých onemocnění pohybového aparátu. Jednotlivé diagnózy mají předdefinované programy, dle kterých se léčba provádí.

Nejvíce obvyklé indikace pro léčbu laserem

  • patní ostruha
  • tenisový a oštěpařský loket
  • bolesti Achillovy šlachy
  • bolesti drobných kloubů rukou při artróze
  • bolestivé úpony šlach
  • bolesti ramene atd. 

Jak funguje léčba terapeutickým laserem o nemocí pohybového ústrojí

Fotobiomodulační terapie (PBM) je definována jako forma světelné terapie, která využívá neionizující světelné zdroje – laserové světlo ve viditelném (400–700 nm) a infračerveném (700–1100 nm) elektromagnetickém spektru. Jedná se o proces, který poskytují endogenní chromofory vyvolávající fotofyzikální a fotochemické děje. Tento proces vede k prospěšným terapeutickým účinkům, jako je redukce bolesti a zánětu, imunomodulace, podpora hojení ran a regenerace tkání. Základní principy, které jsou základem terapie PBM, jsou relativně jednoduché. Panuje shoda v tom, že aplikace terapeutické dávky světla do poškozené nebo dysfunkční tkáně vede k buněčné odpovědi zprostředkované mitochondriálními mechanismy, které snižují bolest, zánět a urychlují hojení. Primárním cílem (chromoforem) je cytochrom c oxidáza, která se nachází ve vnitřní membráně buněčné mitochondrie. 

Cytochrom c oxidáza je důležitou součástí elektronového transportního řetězce, který řídí buněčný metabolismus. Jak je světlo absorbováno, je stimulována cytochrom C oxidáza, což vede ke zvýšené produkci adenosintrifosfátu (ATP), molekuly, která usnadňuje přenos energie v buňce. Kromě ATP vytváří laserová stimulace také volný oxid dusnatý (NO) a reaktivní formy kyslíku (ROS). Oxid dusnatý (NO) je silný vazodilatátor a důležitá buněčná signální molekula zapojená do mnoha fyziologických procesů. Bylo prokázáno, že reaktivní formy kyslíku (ROS) ovlivňují mnoho důležitých fyziologických signálních drah, včetně zánětlivé reakce… Ve shodě se ukázalo, že produkce těchto signálních molekul indukuje produkci růstového faktoru, zvyšuje buněčnou proliferaci, motilitu a podporuje extracelulární matrix. Signalizace oxidu dusnatého mimo buňku pohání vazodilataci, která zlepšuje mikrocirkulaci v poškozené tkáni, dodává kyslík, životně důležité cukry, bílkoviny a soli a zároveň odstraňuje produkty katabolismu – odpadních látek.