Taping neboli tejpování je metoda, kdy za pomocí speciálních lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k pasivní podpoře kloubů a vazů.

Tejpování je častou indikací v oblasti sportovní i terapeutické medicíny. Ve sportu je taping čím dál více využívaný pro stabilizaci kloubních struktur jako prevence proti poškození kloubů a šlach nebo pro posílení stability již narušeného kloubu po úrazech nebo nadměrném a častém přetěžování.

V rámci terapie se taping užívá jako pasivní podpora, jež má za úkol ulevit namáhanému kloubu a snížit přetěžování dané oblasti. Díky tapingu je poškozená část pohybového aparátu méně náchylná k přetěžování a postižená část je udržována ve fyziologicky optimální poloze. Výhodou proti ortézám je aktuální individuální pevnost ale nevýhodou je výdrž tapu cca týden.

Speciální techniky tejpování tedy umožňují kloubu pohyb v jeho běžném rozsahu bez překročení bolestivých hranic.

Základním materiálem pro tejpování je páska různé šíře od 2 do 6 cm, páska se přikládá na oholenou končetinu.

Taping pochází z Japonska, zakladatelem je chiropraktik Dr. Kenso Kase. Celý proces tejpování je poměrně jednoduchý a účinný, ale měla by jej vždy provádět dostatečně kvalifikovaná a zaškolená osoba. 

Účinky:

 • regulace svalového napětí a tím zlepšení svalové funkce
 • snížení městnání v krevním a lymfatickém oběhu.
 • tlumení bolesti
 • podpora funkce kloubů zvýšením stability, korigováním směru pohybu a stimulací proprioreceptorů
 • ovlivňuje neuro-reflexní funkce

Využití:

 • bolesti opěrného systému, bloky
 • bolesti svalů a kloubů
 • léčba zánětů, otoků a hematomů
 • prevence zranění: náročný a namáhavý výkon, nezvyklý terén,
 • u dříve poraněných kloubů, kde jsou volnější vazy, nebo zhojení jizvami, dále u zvýšené námahy po vyléčení poranění
 • ošetření při přetížení kloubu např tenisový loket
 • artrózy 
 • podvrtnutí, vykloubení
 • polyneuropatie

Nemělo by se tejpovat v místě oděrek nebo čerstvého poranění, dále u přecitlivělosti kůže na lepící pásku.

Výhodou tapu je mechanická pevnost, ochrana před poraněním. Nedochází k omezením krevního a lymfatického oběhu.

Nevýhodou je to, že páska je na jedno použití, tejpování je cenově náročné a je nutná aplikace zaškoleným jedincem.