elektroléčebný přístroj BTL 5000

Jako kombinovanou terapii označujeme simultánní aplikaci ultrazvuku a kontaktní elektroterapie, kdy ultrazvuková hlavice je zároveň využívána jako diferentní elektroda. Kombinovaná terapie je v současnosti nejúčinnější metodou fyzikální terapie pro vyhledávání a odstraňování reflexních změn ve svalech, tzv. trigger points.

Kombinovaný elektroléčebný přístroj PhysioGo 500l

Pokročilý přístroj pro elektroterapii, laseroterapii a magnoterapii který je vybaven dvěma nezavislými terapeutickými kanály. Přístroj je vybavený v 285 přednastavených programu včetně akupunkturních programů dle Volla a Nogiera.

Elektroterapie

 • provozní režim CC – stabilizace proudu nebo CV stabilizace napětí
 • test elektrod
 • přerušovaný průběh pro stejnosměrné proudy
 • úplná galvanická izolace mezi kanály v každém provozním režimu

Proudy

interferenční, TENS, TENS na spasticko paralýzu, Kotzův proud, myorelaxace,
diadynamické proudy, pulzní – obdélníkový, trojúhelníkový, pulzní Trabertův proud, Leducův proud,
neofaradický proud, unipolární vlnivý, galvanický, mikroproudy

 • automatický přepočet reobáze, chronaxe, akomodačního koeficientu a kvocientu
 • možnost provedení elektrodiagnostiky pomoci l/t křívky

Laseroterapia

 • třída 3B
 • emise záření v pulzním a kontinuálním režimu
 • regulace výkonu laserového záření
 • automatický výkon laserového záření
 • světlovodně nástavce na laseropunkturu a pro specíalní použití v laryngologie, stomatologie atd.
 • regulace frekvence a vyplnění v pulzním reżimu pro bodové sondy a sprchový aplikator
 • regulace frekvence skenujicích aplikátorů v skenovacích aplikátorech
 • automatický přepočet času vzhledem k parametrům výkonu- dávkám, výkonu, vyplnění, místa výkonu

Magnetoterapie

 • volitelné lze pracovat s jedním čí dvěma aplikatory
 • pohodlné připevnění aplikátorů pomocí pásů a suchych zipů
 • tvar magnetického pole sinusoidy, trojúhelníkový, půlsinusový, půltrojúhelníkový, půlobdélníkový
Magnetoterapie