Aplikace stejnosměrného proudu je iontoforéza, kdy dochází k vpravování iontů nebo farmaka z elektrody se stejnou polaritou do kůže a podkoží, tedy z anody kationty a z katody anionty. Při aplikace prokainové iontoforézy tedy z anody a slouží k k tlumení bolesti, např. v oblasti páteře a svalů.

Pokud pacient trpí alergií na vpravovanou látku je podávání kontraindikováno.

Při aplikaci stejnosměrného proudu se řídíme subjektivně vnímanou prahově senzitivní intenzitou a velikostí elektrody.