Odpovědné osoby:

                   MUDr. Štěpán Ondrůšek

Pracoviště:

                   I.ORTK FN u sv, Anny v Brně – www.fnusa.cz

                   Surgal clinic Brno – www.surgalclinic.cz

Totální náhradu kyčelního kloubu indikujeme pro pokročilé degenerativní, poúrazové, metabolické či zánětlivé nebo vrozené (dysplastické) postižení kyčle způsobující pacientům velké bolesti a funkční omezení, která již nereagují na konzervativní terapii.

Cílem operace je nebolestivý, volně pohyblivý a stabilní kyčelní kloub, který umožní opět plnou funkci končetiny.

Pacienti před operací procházejí podrobným předoperačním vyšetřením, které se zaměřuje na vyšetření kardiovaskulárního aparátu, komplexní laboratorní screening, dále na zjištění a eventuální přeléčení infekčních fokusů (močových cest, ORL, zubních či gynekologických apod.).

Operace se provádí v celkové či tzv. regionální anestezii (spinální či epidurální) – vždy po konzultaci pacienta s anesteziologem. Při operaci odstraňujeme postiženou hlavici stehenní kosti, pomocí speciálních fréz upravujeme v pánvi lůžko pro budoucí jamku kyčelního kloubu a rašplemi také upravíme horní konec stehenní kosti pro budoucí dřík endoprotézy. V posledních letech se rozšířilo spektrum používaných implantátů a můžeme tedy již při předoperační přípravě pro pacienta zvolit vhodný typ implantátu. Rozhodujeme se jednak mezi tzv. cementovanými a necementovanými náhradami, a to nejen podle věku pacienta, ale také podle například osteoporózy skeletu. U necementovaných náhrad jamky máme k dispozici tzv. press-fit jamku, kterou indikujeme u kyčelních kloubů bez výraznější tvarové deformity, a dále používáme tzv. expanzní jamku, kterou použijeme u deformovaného acetabula (jamky). Samozřejmostí je používání také různých artikulujících povrchů (polyetylen, kov, keramika) a různých průměrů hlavic. Tato velká škála implantátů nám umožňuje pro každého pacienta volit správný implantát při přísném respektování medicínských kritérií pro totální náhradu kyčelního kloubu.

První pooperační den začínáme s rehabilitací pohybů v kyčelním kloubu, druhý pooperační den se odstraňují odsavné drény a většinou již zahajujeme vertikalizaci o francouzských holích. Většinu pacientů kolem osmého dne překládáme na rehabilitační oddělení, kde pokračují v nácviku chůze, cvičení pohybu v kyčelním kloubu, posilování, zvyšování kondice až do co největší soběstačnosti. Další ambulantní ortopedické kontroly jsou 6 a 12 týdnů od operace a dále dle stavu pacienta a lokálního nálezu. Dlouhodobě pak 1 x ročně. Většina pacientů je schopna chůze bez berlí asi od 6. týdne po operaci.