Odpovědné osoby:

                   MUDr. Štěpán Ondrůšek

Pracoviště:

                   I.ORTK FN u sv. Anny v Brně – www.fnusa.cz

                   Surgal clinic Brno – www.surgalclinic.cz

Totální náhradu kolenního kloubu indikujeme pro pokročilé degenerativní, poúrazové, metabolické či zánětlivé postižení kolene, způsobující pacientům velké bolesti a funkční omezení, která již nereagují na konzervativní terapii.

Cílem operace je nebolestivý, volně pohyblivý a stabilní kolenní kloub, který umožní opět plnou funkci končetiny.

Pacienti před operací procházejí podrobným předoperačním vyšetřením, které se zaměřuje na vyšetření kardiovaskulárního aparátu, komplexní laboratorní screening, dále na zjištění a eventuální přeléčení infekčních fokusů (močových cest, ORL, zubních či gynekologických apod.).

Operace se provádí v celkové či tzv. regionální anestezii (spinální či epidurální) – vždy po konzultaci pacienta s anesteziologem.

Během operačního výkonu odstraňujeme postižené části stehenní a holenní kosti, vyrovnáváme případnou osovou deformitu končetiny a vazivovou disbalanci kolenního kloubu. Pomocí speciálních cílících zařízení a resekčních šablon opracujeme dolní konec stehenní kosti a horní konec holenní kosti, připravíme lůžko pro implantát, poté implantujeme tzv. zkušební komponenty, dále opracujeme čéšku, zkoušíme rozsah pohybu a stabilitu a nakonec implantujeme originální komponenty, které většinou ke kosti fixujeme pomocí speciálního cementu.

Máme k dispozici různé typy implantátů.  Snažíme se vhodný typ implantátu zvolit již při předoperační rozvaze a zároveň nám široké vybavení umožňuje eventuálně pružně reagovat na případné změny, zjištěné až při samotné operaci.

První pooperační den začínáme s rehabilitací pohybů v kolenním kloubu, druhý pooperační den se odstraňují odsavné drény a většinou již zahajujeme vertikalizaci o francouzských holích. Většinu pacientů kolem osmého dne překládáme na rehabilitační oddělení, kde pokračují v nácviku chůze, cvičení pohybu v kolenním kloubu, posilování, zvyšování kondice až do co největší soběstačnosti. Další ambulantní ortopedické kontroly jsou 6 a 12 týdnů od operace a dále dle stavu pacienta a lokálního nálezu. Dlouhodobě pak 1 x ročně. Většina pacientů je schopna chůze bez berlí asi od 6. týdne po operaci.