Odpovědná osoba:

                    MUDr. Tomáš Kovanda

Pracoviště:

                    IC klinika s.r.o.  – www.icklinika.cz

Syndrom karpálního tunelu je nejčastějším tzv. úžinovým syndromem periferního nervu na horní končetině, kdy dochází k útlaku středového nervu v místě karpálního tunelu. Nejčastěji vzniká na podkladě poúrazového stavu nebo jako následek dlouhodobého přetěžování zápěstí, typicky při nevhodné ergonomii práce s PC myší. Nejvíce postihuje ženy ve středním věku.


Příznaky

Mezi hlavní příznaky patří mravenčení, omezení citlivosti, trnutí a bolesti prstů, zejména pak v noci a v klidovém stavu.

Léčba

Léčba je v počátečním stádiu konzervativní, za pomoci režimových opatření, rehabilitační léčby, aplikace kinesiotapu, v podání nesteroidních antirevmatik či místní aplikací kortikoidů do karpálního tunelu. Pokud není konzervativní léčba úspěšná, lze provést operační řešení v režimu jednodenní ortopedie – dekompresi (uvolnění) středového nervu, buď klasickou otevřenou cestou, nebo za pomoci endoskopie.