Odpovědná osoba:

                    MUDr. Tomáš Kovanda

                    MUDr. Štěpán Ondrůšek

Pracoviště:

                    IC klinika s.r.o.  – www.icklinika.cz

                    I.ORTK FN u sv. Anny v Brně – www.fnusa.cz

Jedná se o degenerativní onemocnění základního článku palce nohy. Artróza tohoto kloubku vede k omezení hybnosti zejména směrem nahoru. Dominují bolesti, zejména zátěžové. V pokročilých fázích onemocnění dochází ke zduření kloubu se vznikem kostních nárůstů, tzv. Osteofytů.

Léčba

V počátečních fázích onemocnění má prostor konzervativní terapie s možnou aplikací steroidních injekcí do kloubu v kombinaci s dalšími konzervativními metodami. Při neúspěchu přistupujeme k terapii operační – na našem pracovišti provádíme zejména dva druhy výkonů. Při částečném zachování kloubních ploch přistupujeme k tzv. cheilectomii, kdy snášíme kostní nárůsty kloubu palce s částečným obnovením hybnosti. Při progresi nálezu přistupujeme ke ztužení kloubu /déze/ pomocí dvou tahových šroubů ev. dlažky.

Praktické informace pro pacienta:

Zákorok provádíme v režimu jednodenní chirurgie. Výkon se provádí běžně v celkové anestezii, možnosti svodné či lokální anestezie je nutno probrat s operatérem před výkonem.

Režim pacienta po operaci: pacient je vybaven tzv. halluxovou botičkou (na 6 týdnů) a francouzskými berlemi a pod vedením našich pracovníků je instruován o režimu, nacvičí s ním samostatnou chůzi. V prvních dnes po operaci je proveden kontrolní rentgen a převaz rány. Do běžného života je možný návrat po 6-12 týdnech dle typu výkonu.