Odpovědná osoba:

                    MUDr. Tomáš Kovanda

Pracoviště:

                    IC klinika s.r.o.  – www.icklinika.cz

Rotátorová manžeta je soubor šlach 4 svalů lopatky upínající se na oblast krčku pažní kosti. Je to významná struktura zajišťující správnou hybnost a stabilitu ramenního kloubu. K poranění manžety může dojít následkem úrazu (pád na rameno, prudký pohyb, podvrtnutí ramena) nebo na základě degenerativních změn při časté činnosti s rukama nad hlavou, kdy dochází k opotřebení manžety v oblasti mezi pažní kostí a nadklíčkem. Poškození manžety se projevuje od pouhé bolesti až nemožnosti pohybu ramena. Léčba tohoto onemocnění spočívá v šetřícím režimu, omezení zátěže, RHB, užívání protizánětlivých léků. V případě podezření na kompletní rupturu manžety nebo při neúspěšné konzervativní terapii je vhodné provézt artroskopii ramenního kloubu a prostoru mezi pažní kostí a nadklíčkem (subacromiálního prostoru). Při artroskopii můžeme vyšetřit kloubní i subacromiální část manžety. U menších poranění manžety, kde není významně poškozena funkce ramena někdy postačí pouhé začištění trhliny, u větších kompletních poranění se snažíme o sešití této ruptury.

Metoda

K sutuře rotátorové manžety používáme revoluční cílič Tunneler vyvinutý brněnskou firmou Drillbone  – drillbone.cz

www.youtube.com/watch?v=SzGKKDYv5Oc&ab_channel=Drillbone

 Díky použití tohoto nástroje, není třeba používat žádný cizorodý kotvící materiál (kotvičky) a sutura je tudíž biologičtější.

Rehabilitace

V případě sutury manžety je vhodné rameno přechodně zafixovat ortézou, aby došlo k přihojení přišité tkáně. Typ ortézy a délka fixace (4–8 týdnů) závisí na velikosti trhliny. V ideálním případě je vhodné okamžité zahájení rehabilitace pod dohledem zkušeného fyziotherapeuta. Důležité je především pasivní cvičení hybnosti, abychom zamezili vzniku pooperačních srůstů v subacromiálním prostoru. Po dostatečné délce fixace je možné zahájit aktivní cvičení a následně posilování ramenního pletence. Správně vedená pooperační RHB se podílí na úspěchu operace minimálně z 50 %. Je třeba počítat s tím, že obnovení plné funkce rotátorové manžety a návrat k běžným aktivitám je dlouhodobý proces nezřídka trvající i 6 měsíců, proto je třeba pečlivě dodržovat rady operatéra a fyziotherapeuta.

Rizika

Infekce, selhání sutury, poperační vznik srůstů a tím pádem omezení hybnosti (artrofibroza), nedojde-li včas k odhalení ruptury RM může časem dojí k tukové degeneraci a retrakci manžety, což znemožní její suturu.

www.youtube.com/watch?v=SzGKKDYv5Oc&ab_channel=Drillbone