Odpovědná osoba:

                    MUDr. Tomáš Kovanda

Pracoviště:

                    IC klinika s.r.o.  – www.icklinika.cz

Bolesti, omezený pohyb, otoky a projevy nestability kloubu jsou obtíže vzniklé úrazovým nebo neúrazovým mechanismem, které Vás přivedly k lékaři, na jehož doporučení máte absolvovat artroskopické vyšetření. To má objasnit původ Vašich obtíží, zjistit rozsah poškození kloubu a tím umožnit jeho léčení podle dostupných léčebných metod. Operační zákroky proveditelné při artroskopii budou provedeny při operaci a tím zrychlí a zlepší léčebný postup.

 
Operační postup

K lepšímu přehledu v operovaném kloubu je horní končetina během operace zavěšena na držáku, k upevnění tahu slouží obvaz na předloktí. Ten Vám bude přiložen ještě před začátkem operace. Operace se provádí v celkové anestezii. Z jednoho nebo několika asi 1 cm velkých řezů se do kloubu zavede artroskop – optický přístroj obsahující digitální kameru, která přenáší obraz kloubu na monitor. Artroskopem postupně vyšetříme celý prostor kloubu a tím získáme informace o jeho poškození. Dalšími vstupy lze do kloubu zavést speciální nástroje zkonstruované k tomuto typu operace, kterými provádíme operační výkony v kloubu. Ramenní kloub můžeme dle anatomických poměrů rozdělit na samotnou kloubní dutinu (glenohumerální) a prostor subakromiální (pod nadpažkem). Oba prostory jsou od sebe odděleny kloubním pouzdrem a tzv. rotátorovou manžetou. Při jejím přetržení oba prostory spolu komunikují. Zvláštní okolnosti, které nastanou během operace, mohou vést k rozšíření operačního zákroku nebo změně operačního postupu, prosíme Vás o souhlas i s touto, zřídka se vyskytující možností. Pokud bychom museli postupovat jen v původním rozsahu operace, mohlo by to pro Vás znamenat i zátěž dalšího operačního zákroku.


Provádí se několik operačních výkonů dle typu poranění:

  1. Nestabilita či recidivující luxace ramene (glenohumerálního kloubu) – zpravidla nacházíme odtržený chrupavčitý okraj kloubní jamky, který za pomoci speciálních vstřebatelných či titanových kotviček přišíváme zpět ke kloubní jamce. Tato operace trvá asi 30-60 min. Po operaci následuje fixace končetiny na 4-6 týdnů.
  2. SLAP leze – jde o obdobu výše popsaného, zde je však odtržený horní chrupavčitý okraj jamky s úponem dlouhé hlavy šlachy bicepsu. Obě operace patří mezi tzv. stabilizační zákroky.
  3. Subakromiální impingement – jde se o chronické potíže a bolesti ramene při zvedání paže. Řešením je zvětšení prostoru pod nadpažkem, provedením tzv. akromioplastiky (subakromiální dekomprese), neboli zbroušení spodní a zevní strany nadpažku speciální frézou. Samotná ASK subakromiální dekomprese trvá cca 30 min. Tento výkon lze provést i otevřeným způsobem, což provádíme jen vzácně, většinou v kombinaci s dalším nálezem a výkonem.
  4. Přetržení rotátorové manžety (RM) – relativně časté poranění ve věku nad 50 let. Při operaci provádíme zašití defektu RM či přišití RM zpět k místu původního úponu šlachy. Tento výkon je v provedení artroskopickém poměrně obtížný a může trvat i více jak 60 minut. Výkon lze provést též otevřeným způsobem, v poslední době však převládají operace artroskpopické. Po operaci následuje fixace končetiny na 4-6 týdnů. Ne vždy je možné rotátorovou manžetu rekonstruovat. Záleží na velikosti defektu, kvalitě manžety a časovém aspektu. V takovém případě se provádí vyčištění subakromiálního prostoru s akromioplastickou.
  5. Tendinitida dlouhé hlavy bicepsu a kalcifikující tendinitída šlachy supraspinátního svalu – prvním případě se jedná o chronické poškození šlachy bicepsu. Při operaci provádíme buď uvolnění šlachy bicespu, či její přešití do žlábku na hlavici pažní kosti. V druhém případě provádíme odstranění kalcifikací ze šlachy. Tyto výkony jsou většinou kombinovány s akromioplastikou či suturou RM.
  6. Další výkony – diagnostická operace, odstranění kloubních myšek, ošetření poškozené chrupavky, odstranění vápenatých hmot (kalcifikací), rozrušení srůstů u ztuhlého (“zmrzlého”) ramene, redress ramene

Pooperační průběh

Po zákroku je vhodné maximální šetření a klidový režim. Dle typu zákroku je nutné rameno ponechat fixované v závěsu nebo ortézou nebo naopak co nejdříve zahájit cvičení. Ke snížení rizika infekce se nedoporučuje obvaz snímat a operační rána by neměla přijít do styku s vodou. V případě prosáknutí obvazu je možné jej v čistotě vyměnit. Mírně zvýšená teplota patří k běžnému pooperačnímu průběhu. Při teplotě nad 38 °C je lépe užít lék snižující teplotu (např. Paralen – pokud na něj nejste alergičtí). Bolesti je vhodné tlumit analgetiky a ledováním (Dexoket 25mg 3x1tbl, Paralen 500mg – 3×2 tbl, Dolmina 50mg 2×1 tbl). Při obtížích (výrazné bolesti, přetrvávající teploty nad 38 °C, masivní prosakování obvazu či jiné komplikace) je lépe ihned navštívit svého doporučujícího či praktického lékaře. Kontrola, převaz a vynětí stehů následuje přibližně 10 dní po operaci u operatéra nebo u doporučujícího lékaře.

Návrat k běžným denním aktivitám je čistě individuální a závisí na typu poškození kloubu, zdravotním stavu pacienta a eventuelních komplikacích. Velmi obecně lze říci, že u těžce pracujících je lépe počítat s cca 10 týdenní pracovní neschopností, u pacientů se sedavým zaměstnáním 2 týdenní. Obnovení plné funkce ramena a návrat k běžným aktivitám je dlouhodobý proces nezřídka trvající i 6 měsíců.

Jiné možnosti léčby

Zavedení artroskopie přineslo výrazné zlepšení výsledků léčby a zkrácení doby léčení poškozených kloubů. Poškození kloubů tohoto typu lze léčit i otevřeným způsobem operace – artrotomie bez použití artroskopu. Přehled v kloubu však není tak dobrý, zásah do kloubu je podstatně agresivnější, a proto pooperační průběh bývá u tohoto typu operace komplikovanější. Kloubní potíže lze léčit i bez operační léčby konzervativně – užívání léků (proti bolesti, s protizánětlivým účinkem, uvolňující svalové napětí), obstřiky postiženého kloubu, rehabilitační terapie včetně různých procedur (laser, magnetoterapie, ultrazvuk). Podle zkušeností zde další poškození a změny v kloubu probíhají mnohem rychleji než v případě operační léčby. Výsledkem tohoto procesu může být poškození kloubu takového stupně, že jediným možným řešením je potom náhrada kloubní nebo jeho operační znehybnění, které odstraní bolest v kloubu.