Odpovědná osoba:

                    MUDr. Tomáš Kovanda

Pracoviště:

                    IC klinika s.r.o.  – www.icklinika.cz

Vykloubení ramena po úrazu je většinou způsobeno odtržením chrupavčito-vazivového ” límce” kolem kloubní jamky. V dnešní době lze takto odtrženou část pomocí kotviček připevnit zpět na původní místo a zabránit tak vzniku dalším vykloubením. U mladších pacientů do 20 let je lépe postupovat operativně, jelikož k dalšímu vykloubení dle statistik dochází v cca 90 % případů. Naopak u méně aktivních pacientů nad 40 let je riziko opětovné luxace nižší a je možné zvolit pouze konzervativní (neoperační) léčbu pomocí ortézy a RHB. Přibližně v 95 % lze rameno operovat miniinvazivní cestou, tzn. Artroskopicky.

Operace:

Nejdříve musíme provést okrvavění okraje glenoidu pomocí „shaveru“ a debridement poškozené části labra a glenohumerálních vazů. Dále pomocí cíliče nejdříve navrtáme kanálek pro zavedení příslušného implantátu, ve kterém je již instalováno jedno nebo i dvě vlákna. Obvykle vystačíme se zavedením tří implantátů. Nejdříve musíme umístit implantát distálně a postupujeme směrem proximálním. Následuje refixace měkkých tkání, kterou provedeme tak, že pomocí speciálního propichovacího nástroje „grasperu“ nabereme a propíchneme dostatečné množství labra a v případě potřeby i glenohumerální vazy a eventuálně i část kloubního pouzdra. Do očka v „grasperu“ navlečeme vlákno a protáhneme ho zpět předem propíchnutými měkkými tkáněmi. Založíme skluzný uzel, kterým dotáhneme reponované labrum ke glenoidu. Dnes máme k dispozici celou škálu různých implantátů. Můžeme použít jak vstřebatelné, tak nevstřebatelné implantáty. Princip fixace je opět různý (šroubovací, rozpěrné, pressfit). Na trhu jsou i tzv. „knotlles“ implantáty. Stabilizaci ukončíme kontrolou pevnosti sutury.

Rehabilitace

Po operaci je rameno znehybněno pomocí ortézy na 4–6 týdnů. Během této doby pacient procvičuje hybnost zápěstí a loketního kloubu. Po 4 týdnech lze po domluvě s operatérem ortézu sejmout a začít intenzivní, ale šetrnou rehabilitaci pod dohledem fyzioterapeuta. Cílem této RHB je obnovení rozsahu pohybu a svalové síly. Začínáme s cvičením pasivní hybnosti (s dopomocí fyzioterapeuta či gravitace) a následně aktivní. Zevní rotaci nedoporučujeme cvičit do 3 měsíců od operace. Běžné aktivit jsou možné za cca 6 týdnů po operaci, plná zátěž za 3 měsíce. Švihové či silové sporty (tenis, volejbal, zápas, horolezectví) za 6 měsíců.

Rizika

Infekce, poranění cév a nervů, pooperační ztuhlost kloubu, nestabilita po operaci, alergické reakce na používané materiály, komplikace během anestezie. Zmíněná rizika jsou díky užívání artroskopické techniky vzácná, ale nelze je zcela vyloučit.