Odpovědná osoba:

                    MUDr. Tomáš Kovanda

Pracoviště:

                    IC klinika s.r.o.  – www.icklinika.cz

Bolesti, omezený pohyb, otoky a projevy nestability kloubu jsou obtíže vzniklé úrazovým nebo neúrazovým mechanismem, které Vás přivedly k lékaři, na jehož doporučení máte absolvovat artroskopické vyšetření. To má objasnit původ Vašich obtíží, zjistit rozsah poškození kloubu a tím umožnit jeho léčení podle dostupných léčebných metod. Operační zákroky proveditelné při artroskopii budou provedeny při operaci a tím zrychlí a zlepší léčebný postup.


Operační postup

Operace se provádí v celkové anestezii. Pacient leží na zádech, kdy při 90stupňovém ohnutí v loketním kloubu je ruka zavěšena ve speciálním držáku. Z jednoho nebo několika asi 1 cm velkých otvorů se do kloubu zavede artroskop – optický přístroj obsahující digitální kameru, která přenáší obraz kloubu na monitor. Artroskopem postupně vyšetříme celý prostor kloubu a tím získáme informace o jeho poškození. Dalšími vstupy lze do kloubu zavést speciální nástroje zkonstruované k tomuto typu operace, kterými provádíme operační výkony v kloubu. Pro lepší přehled v kloubu se operace provádí v tzv. bezkrevnosti. Na paži operované končetiny se umístí pneumatická manžeta, která je po dobu operace naplněna stlačeným vzduchem. Tím se sníží prokrvení končetiny a zabrání krvácení do kloubu. Operace podle náročnosti trvá 20–60 minut. Dle nálezu provádíme ošetření chrupavek, odstranění volných tělísek a tzv. synovektomii a řešíme poúrazové stavy a osteoartrózu.

Zvláštní okolnosti, které nastanou během operace, mohou vést k rozšíření operačního zákroku nebo změně operačního postupu, prosíme Vás o souhlas i s touto, zřídka se vyskytující možností. Pokud bychom museli postupovat jen v původním rozsahu operace, mohlo by to pro Vás znamenat i zátěž dalšího operačního zákroku.

Pooperační průběh

Pooperační doporučení jsou přísně individuální a vycházejí z nálezu a provedených výkonů v lokti.

Jiné možnosti léčby

Zavedení artroskopie přineslo výrazné zlepšení výsledků léčby a zkrácení doby léčení poškozených kloubů. Poškození kloubů tohoto typu lze léčit i otevřeným způsobem operace – artrotomie bez použití artroskopu. Přehled v kloubu však není tak dobrý, zásah do kloubu je podstatně agresivnější, a proto pooperační průběh bývá u tohoto typu operace komplikovanější. Kloubní potíže lze léčit i bez operační léčby konzervativně – užívání léků (proti bolesti, s protizánětlivým účinkem, uvolňující svalové napětí), obstřiky postiženého kloubu, rehabilitační terapie včetně různých procedur (laser, magnetoterapie, ultrazvuk). Podle zkušeností zde další poškození a změny v kloubu probíhají mnohem rychleji než v případě operační léčby. Výsledkem tohoto procesu může být poškození kloubu takového stupně, že jediným možným řešením je potom náhrada kloubní nebo jeho operační znehybnění, které odstraní bolest v kloubu.