Vzdělání:

 • 1973-1977 Gymnázium Lerchova Brno
 • 1977-1983 LF Masarykovy Univerzity Brno, všeobecný směr
 • atestace v oboru ortopedie 1. st. 1987
 • atestace v oboru ortopedie 2. st. 1992
 • udělení vědecké hodnosti Ph.D. 2002

Pracovní zkušenosti:

 • 1983–1992 sekundární lékař I. Ortopedické kliniky FN u sv. Anny MU Brno
 • 1992–2005 vedoucí lékař ortopedického oddělení I. Ort. kliniky FN u sv. Anny Brno
 • 2005–2010 zástupce přednosty I. Ort. kliniky FN u sv. Anny Brno
 • 1992–1995 pedagogická činnost – MU Brno v oboru ortopedie
 • 1993 – stále privátní ortopedická ambulance
 • 1988–1990 sportovní lékař basketbalového oddílu

O mém zaměření, specializacích:

 • Endoprotetika velkých i malých kloubů
 • Ortopedická onkologie

Členství v odborných společnostech:

 • Od r. 1983 člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii
 • Od r. 2005 člen Slovenské společnosti pro ortopedii a traumatologii 

Stáže a studijní pobyty:

 • 1991 – Traumatologická nemocnice Padova, Itálie – sekund. lékař / měsíc/
 • 1994 – Ortopedický institut Rizzoli Bologna, Itálie – sek. lékař / 2 týdny/

Diplomy a Certifikáty:

 • Diplom v oboru všeobecné lékařství 24.5.1983
 • Diplom v oboru ortopedie 1. st. 5.5.1987
 • Diplom v oboru ortopedie 2. st. 1.12.1992
 • Diplom v oboru chirurgie – Ph.D. 7.2.2002
 • Potvrzení pro výkon sonografie pohybového ústrojí 5.11.1993
 • Osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce pro obor ortopedie 7.6.1995
 • Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře v oboru ortopedie 7.6.1995
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů 22.10.2009
 • Licence pro výkon funkce lékaře a primáře ve zdrav. zařízení v oboru ortopedie 2.2.2010
 • Certifikát o absolvování Kurzu muskuloskeletální patologie – 1995 Rizzoli, Bologna, Itálie
 • Certifikát o účasti na 2. vědecké konferenci o osteosarkomu – 1996 Rizzoli, Bologna, Itálie
 • Certifikát o účasti na 4. Instrukčním kurzu o rameně EFORT – 1996 Rizzoli, Bologna, Itálie
 • Global certifikát shoulder arthroplasty – Praha 1997
 • Certifikát o účasti na postgraduálním kurzu muskuloskeletální monografie – 1999, Brno, ČR
 • Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2001 Rhodos, Řecko
 • Certifikát o účasti na AOOS – 2002 Orlando, USA
 • Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2003 Helsinki, Finsko
 • Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2005 Lisabon, Finsko
 • Certifikát o účasti na EFORT kongresu – 2007 Florencie, Itálie
 • Certifikát o účasti na EFORT kongresu – 2010 Madrid, Španělsko