Novinky v ordinaci

Toto je testovací příspěvek pro zobrazení novinek na úvodní stránce. tady bude delší text Pes equinovarus congenitus  / vrozená kososvislá  noha /, je vrozenou vadou nohy, která má incidenci  1- 2 na l 000 živě narozených dětí, je asi dvakrát častější u chlapců než u dě...