Toto je testovací příspěvek pro zobrazení novinek na úvodní stránce.

tady bude delší text

Pes equinovarus congenitus  / vrozená kososvislá  noha /, je vrozenou vadou nohy, která má incidenci  1- 2 na l 000 živě narozených dětí, je asi dvakrát častější u chlapců než u děvčat.

Příčinou této vady je vrozeně vadný tvar a postavení  talu – hlezenní kosti, ostatní změny jsou sekundární.

Klinicky se vrozená equinovarozní deformita nohy diagnostikuje hned po narození. Základními zložkami vady jsou:

  1. equinozita nohy v hlezenním kloubu – špičkové postavení nohy
  2. varozita paty – pata je vtočena dovnitř
  3. addukce přednoží – přední oddíl nohy je vtočen
  4.  všechny zložky  dávají výsledný tvar equinovarozní deformitě nohy

Již při narození můžeme diagnostikovat dva základní typy vady a to vadu polohovou, kdy jsou zložky vady volně korigovatelné do normálního postavení a vadu strukturální, tuhou, kdy nelze pasivně korigovat zložky vady.
Cílem léčby je dosažení správného nášlapného postavení nohy konzervativním nebo operačním postupem.

Polohové vady jsou indikovány ke konzervativní léčbě, strukturální vady většinou k léčbě operační.